Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Digify Biz Partner samlar in, använder och skyddar den personliga information du tillhandahåller när du använder vår webbplats eller använder våra tjänster. Vi värdesätter din integritet och är angelägna om att skydda din personliga information.

Insamling av personlig information
Vi kan samla in personlig information som ditt namn, e-postadress, telefonnummer och adress när du frivilligt tillhandahåller den till oss via vår webbplats eller andra kommunikationskanaler. Vi kan också samla in information om din användning av vår webbplats och tjänster genom cookies eller liknande teknik.

Användning av personlig information
Vi använder den personliga informationen vi samlar in för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, svara på dina förfrågningar och förfrågningar, anpassa din upplevelse och kommunicera med dig om våra produkter och erbjudanden. Vi kan även använda din information för interna ändamål såsom dataanalys och forskning.

Delning av personlig information
Vi kan komma att dela din personliga information med tredje parts tjänsteleverantörer som hjälper oss att leverera våra tjänster och driva vår verksamhet. Dessa leverantörer är skyldiga att upprätthålla konfidentialitet och säkerhet för din information. Vi säljer eller avslöjar inte din personliga information till tredje part för deras marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga medgivande såvida det inte krävs enligt lag.

Datasäkerhet
Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Observera dock att ingen metod för överföring eller lagring över internet är helt säker, och vi kan inte garantera den absoluta säkerheten för dina data.

Datalagring
Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

Dina rättigheter
Du har rätt att få tillgång till, korrigera, uppdatera eller radera de personuppgifter vi har om dig. Du kan också ha rätt att begränsa eller invända mot vissa bearbetningsaktiviteter. Vänligen kontakta oss med hjälp av informationen nedan för att utöva dessa rättigheter.

Ändringar av denna integritetspolicy
Vi kan uppdatera denna integritetspolicy då och då för att återspegla ändringar i vår praxis eller juridiska krav. Vi uppmuntrar dig att granska denna policy regelbundet för eventuella uppdateringar.

Kontakta oss
Om du har några frågor eller funderingar angående denna integritetspolicy eller vår datapraxis, vänligen kontakta oss på följande:

Digify Biz Partner
Telefon: (+46) 856269400
E-postadress: [email protected]
Adress: Jakobs torg 3, 111 52 Stockholm, Sverige

Scroll to Top